You are here
Home > Posts tagged "Stress"

Nâng Chén Tiêu Sầu Sầu Càng Sầu Thêm

Có khi nào bạn lấy rượu để giải sầu?Đừng bao giờ uống rượu để nhấn chìm nỗi buồn, vì biết đâu nỗi buồn có thể biết bơi và rồi nâng chén tiêu sầu sầu lại càng sầu thêm. Nỗi buồn vây đến, nhiều lúc người ta không biết giải toả thế

Stress Kẻ Thù Ẩn Danh Từ Những Lý Do Bất Ngờ

Stress gốc tiếng Latinh là stringere nghĩa là "kéo căng".Và sự căng thẳng thường được mô tả là một tình trạng tiêu cực hay tích cực có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người đó.Dưới đây là những nguyên nhân mà chúng ta không ngờ tới. Theo tâm lý

Top