You are here
Home > Posts tagged "Rượu đông trùng hạ thảo"

Nâng Chén Tiêu Sầu Sầu Càng Sầu Thêm

Có khi nào bạn lấy rượu để giải sầu?Đừng bao giờ uống rượu để nhấn chìm nỗi buồn, vì biết đâu nỗi buồn có thể biết bơi và rồi nâng chén tiêu sầu sầu lại càng sầu thêm. Nỗi buồn vây đến, nhiều lúc người ta không biết giải toả thế

Top