You are here
Home > Posts tagged "Đồng hồ ZingZyn"

Những Sắc Màu Thời Gian

Ba điều trong đời bạn khi đã đi qua không bao giờ lấy lại được:lời nói,cơ hội và thời gian.Đôi khi, bạn biết rõ nhưng lại không muốn tin vào điều đó. "... Màu thời gian không xanh  Màu thời gian tím ngát           Hương thời gian không nồng  

Top