You are here
Home > Posts tagged "Cho Đi Là Hạnh Phúc"

Cho Đi Là Hạnh Phúc

Người xưa có câu “ Thi ân bất cầu báo”.  Đừng mong mỏi về những gì bạn đã cho đi. Đừng mong rằng người khác sẽ biết ơn và trả lại những gì họ đã nhận lại từ bạn. Cuộc sống giống như một vở kịch lớn, và tất cả mọi

Top