You are here
Home > Posts tagged "Alibaba"

Hành Trình Từ Alibaba Đến Yuebao Của Jack Điên

Hai lần thi trượt đại học, bị cả chục công ty từ chối, phải đi dạy tiếng Anh suốt 5 năm với mức lương 12 USD/tháng.Và bây giờ "người điên" Jack Ma mang đến thế giới này Yuebao sau cách cửa thần kỳ Alibaba. Mã Vân (马云/馬雲, tên tiếng Anh: Jack Ma, sinh ngày

Top