You are here
Home > Công Nghệ & Tiện Ích (Page 2)

Ả-rập Xê-út gỡ bỏ lệnh cấm cấm Skype, WhatsApp, và các ứng dụng nhắn tin khác

Ả-rập Xê-út đã hủy bỏ kế hoạch cấm Skype và các dịch vụ khác như WhatsApp và Snapchat, thay đổi này hiệu lực lúc 20 giờ hôm qua. Theo một tuyên bố của cơ quan viễn thông Saudi Arabia được đăng trên Twitter, bất kỳ ứng dụng thoại và video nào đáp ứng

Top